attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se

Kommer köket att rivas?

2018-08-22 2018-09-06T13:42:10+01:00

I vissa lägenheter kan det bli aktuellt att plocka ner skåp och inredning för att göra plats för nya rör eller vid markfuktsåtgärder. Inredning och skåp [...]