attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se

Information gällande ventilationen

2019-05-09 2019-05-09T14:21:31+01:00

Efterhand som stambytet avslutas i respektive hus kommer Bravida rensa ventilationskanaler och injustera ventilationen, detta då föreningen inte har en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll), som [...]