Nej, ny installation görs i badrummet. Utanför badrummet byts el-central och stigarledningar. Jordfelsbrytare installeras.

2018-09-10T12:24:14+01:00