Generellt sett är svaret nej. Det handlar om arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagen lägger ansvaret på den entreprenör som finns på arbetsplatsen. I det här fallet innebär det att föreningens entreprenör blir ansvarig för alla andra entreprenörer som i så fall ska utföra arbete inom arbetsplatsen. Det är därför inte lämpligt att anlita andra entreprenörer under den tid föreningens entreprenörer bedriver verksamhet inom arbetsområdet.

2018-09-10T12:36:46+01:00