Har du tvättmaskin idag har du rätt att få denna återmonterad, under förutsättning att det får plats. Badrum typ 1 kommer att förberedas med vatten, avlopps- och elanslutning. Förberedelse innebär inte att vi drar fram rör, eller el direkt till maskinen. Förberedelse innebär att man gör en avsättning för vatten på kassetten och en avsättning för avlopp i golvet. När man sedan ska göra en inkoppling i framtiden så kräver detta att man drar vattenrör och kopplar in ett avloppsrör samt elinkoppling.

2018-11-05T12:53:29+01:00