En förening är inte skyldig att ordna ersättningslägenheter åt medlemmarna medan stambytet sker. När föreningen byter stammar uppfyller den sin underhållskyldighet för huset, byte av stammar får konstateras tillhöra underhåll som man i egenskap av bostadsrättshavare får tolerera. Det finns då ingen rättslig grund för att föreningen ska betala för annat boende. På första våningen är arbetet mer omfattande och därför behövs ersättningsboende.

2018-09-06T13:48:03+01:00