Med anledning av Coronaviruset så kommer nedan viktig information om hur vi hanterar sjukdom under stambyte- och ventilationsprojekt

Covid-19 är en infektionssjukdom som påminner om influensa med vanliga symptom som:

-feber

-hosta

-andningssvårigheter

-halsont

-muskel och ledvärk

Många åtgärder har vidtagits men Peab och Bravida måste fortfarande arbeta runt och i lägenheter enligt planerat, därför är det extremt viktigt att:

Om ni känner er sjuka, med symptom liknande de för Covid-19 måste ni omedelbart kontakta  boendesamordnare på HSB.

Finns det boende som uppvisar dessa symptom och som är hemma i så kallad ”karantän” så kommer man ej att gå in i de lägenheterna, detta kan eventuellt orsaka förseningar och problem vilket beklagas men är för de boendes eget bästa.

Besiktningar stambyte

Besiktningen tar ca 15 min och vi ser helst att ni inte är hemma under den utsatta tiden. Vi börjar med att knacka på er dörr, är ingen hemma så går vi in med kort via det digitala låset. En önskan är att ni skriver era anmärkningar på en lapp och lämnar denna synligt i er lägenhet.

Har ni ingen möjlighet att lämna lägenheten under besiktningen, vill vi att ni kontaktar oss och meddelar detta. Ett tips är att gå bort till föreningens daglokal på Bärnstensgatan 51 eller kanske bara ta en promenad i området. Behöver ni kod för att komma in i daglokalen var god kontakta Boendesamordnare Angelika.

Besiktningar ventilationsprojekt (gäller även pågående arbete)

Väljer ni att vara hemma vid pågående arbeten eller besiktning så glöm inte att hålla avstånd. Vi ser helst att ni inte är hemma eller att ni inte befinner er i samma rum som våra arbetare. Även här är ett tips att ta en promenad till föreningens daglokal på Bärnstensgatan 51.

 

Har ni frågor eller känner symtom enligt ovan var god kontakta HSB!

 

 HSB: Angelika Grahovac Zonic 042- 199548

2020-08-26T09:50:27+01:00