Entreprenören tillhandahåller toaletter och duschar under byggtiden i byggbodar som ställs upp i anslutning till huset.

2018-09-06T13:49:27+01:00