Det varierar lite beroende på hur många lägenheter det finns i respektive trapphus.

2018-09-10T12:32:53+01:00