Sammanlagt beräknas vattenskador i Sverige kosta omkring 100 miljoner kronor per vecka, det vill säga fem miljarder kronor varje år.

När stammarna börjar bli gamla och skadorna blir fler, ”ökar” försäkringsbolagen så småningom självrisken vid vattenskador. Om antalet skadetillfällen ökar och fastighetsägaren inte gör något åt saken kan försäkringsbolaget besluta att fastighetsägaren inte längre kan försäkra sig mot vattenskador.

2018-09-06T14:14:44+01:00