Efterhand som stambytet avslutas i respektive hus kommer Bravida rensa ventilationskanaler och injustera ventilationen, detta då föreningen inte har en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll), som är ett lagkrav.

Vi har i samband med att vi utför syner inför stambytet sett över samtliga kök och där noterat att det i vissa lägenheter sitter otillåtna motordrivna spisfläktar som är kopplade på systemet och att man även har igenbyggda don. Dessa lägenheter kommer få en separat information med vad som ska åtgärdas, vill man få hjälp med åtgärderna går det bra, det debiteras då dig som boende.

För att din ventilation ska vara godkänd och man ska kunna ställa in rätt flöde är det viktigt att göra enligt nedan.

  • Håll spaltventilerna i dina fönster öppna.
  • Frånluftsdonen ska vara fria mot rumsluften. De får inte stängas eller byggas för.

Det är endast tillåtet att ha:

  • Spiskåpa – den är ihopkopplad med frånluftssystemet och har ingen motor utan den ställs in på ett grundflöde som konstant sugs från köket, när ni öppnar kåpan vid matlagning ökar ni flödet.
  • Kolfilterfläkt – kopplas inte på frånluftssystemet, den kombineras med ett frånluftsdon som hela tiden suger grundflödet ur köket. Vid matlagning sätts kolfilterfläkten på och genom det skapar man ett flöde i köket utan att inverka på ventilationssystemet.

Det är din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att åtgärda detta, även om lägenheten är köpt i befintligt skick.

 

Mer information kommer gå ut i din postlåda!

2019-05-09T14:21:31+01:00