attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se

Information om Stambyte

2021-04-19

Stambytet är nu klart fram till Hus 27 och inom ett par veckor kommer det skickas ut information med en enkät inför slutbesiktning på Etapp 2, alltså hus 17-27. Fortsatt arbeta pågår just nu i hus 31 och 33.

Det har gått framåt som planerat och vi har klarat oss från oväntade hinder. Covid -19 har vi inte bara lyckats hantera enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer utan även lyckats hantera med hjälp från er medlemmar som bor på området. Stort tack till alla som har som har respekterat det avstånd vi bett er att hålla och även den kontakt vi haft under stambytes gång.

Vi måste dock fortsätta följa rekommendationerna vilket innebär att de informationsmöten som var tänkta att hållas inför varje hus start fortfarande är inställda. På grund av detta har Platschef från Peab, boendesamordnare från HSB och ordförande i styrelsen valt att spela in ett informationsmöte på film. Filmen länkas här i informationen men kommer även läggas upp under fliken stambyte så ni kan komma åt den och titta när ni vill. Klicka här för att se filmen.

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Boendesamordnare Angelika på 042-199548 eller e-post: angelika.grahovaczonic@hsbnvs.se

2021-04-19T15:31:20+01:00