I lägenheterna kommer nya ledningar för VVS och el att installeras, detta innebär att det blir en inklädnad i hallen för lägenheterna på bottenvåning. Se information på sidan 11 i informationsbroschyren (klicka här).

Nu börjar de första inklädnaderna bli klara och här ser ni bilder på hur det kan se ut.

Alla lägenheter kommer få möjlighet att göra ett tillval på att få ett helt undertak istället. I samband med detta tillval kommer det även att erbjudas installation av spotlights i detta undertak. Mer information om detta, och hur inklädnaden kommer se ut i just din hall, kommer att delas ut i samband med kallelsen till din trappas informationsmöte (klicka här för datum).

2018-11-16T11:18:32+01:00