Generellt kan sägas att föreningen inte har någon skyldighet att återställa ditt badrum till en standard som är högre än för övriga medlemmar. Föreningen har under stämman tagit ett beslut att kompensera badrum som renoverats till en högre standard (se mer information i informationsbroschyren) under en viss tidsperiod. Besiktningsmannen gör ett utlåtande baserat på stämmans beslut som sedan styrelsen får godkänna.

Du kommer få information hur du anmäler din högre standard när vi närmar oss ditt hus.

2018-09-10T09:58:08+01:00