Har du hemtjänst eller andra typer av hjälpmedel i hemmet ska detta meddelas till boendesamordnaren Karolina Eklöw på 042–199548. Tänk på att meddela din flytt till din hemtjänst samt de som levererar eventuella hjälpmedel såsom larm, bostadsanpassning m.m.

2018-11-05T12:30:01+01:00