Köksskåp återmonteras efter rördragningarna. Just nu är det för tidigt att säga hur rören dras, vissa lägenheter kommer bli mindre berörda än andra.

2018-09-06T13:46:07+01:00