Entreprenören ska plocka undan efter varje arbetsdag. Det är upp till bostadsrättshavaren att själv se efter sina barn under byggtiden.

2018-09-06T13:50:22+01:00