Ja, förmodligen om det finns plats i den nya badrumsuppställningen och om varan går att demontera och återmontera. Alla som anser att de har ett annorlunda renoverat kök eller badrum kommer att ges möjlighet till en besiktning av en oberoende sakkunnig person. Vid denna besiktning kommer man att gå igenom detaljerna för just din lägenhet.

2018-10-29T12:54:43+01:00