Man kan aldrig garantera något till 100%, men vår uppfattning är att den angivna tidsramen på ca 8 veckor är rimlig, om inget oförutsett händer.

2018-09-10T12:30:49+01:00