attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se

Kommande på BRF Ättekulla- Entréer och laddstolpar

2022-06-13

Entréer

Det har varit en önskan från föreningens medlemmar att rusta upp våra entrépartier samt att ha en systemlåsning på portarna.

Våra portar börjar bli dåliga och fler felanmälningar kommer in, en del portar går tyvärr inte längre att laga. Styrelsen har därför beslutat att alla portar ska bytas ut och entrépartier ska rustas upp. Idag har vi 10 portar som är i akut behov av renovering, vi kommer därför starta med dessa 10.

Detta är något som vi gärna hade påbörjat tidigare men eftersom stambytet kom med stora kostnader så har vi skjutit på arbetet av entréerna. Idag vet vi mer om vår ekonomi och kan med glädje ge besked om att entréerna kommer att påbörjas efter sommaren.

Det kommer vara samma tagsystem som vi idag har till våra soprum. Detta innebär att för er boende så blir det inga större förändringar. Postboxar kommer sättas upp i trappen och på grund av detta måste portarna hållas låsta med ett tagsystem.

Entréerna kommer att vara placerade på samma ställe men portar och partier kommer bytas ut. Träpanelen kommer att bytas ut till sandfärgade skivor. Från start med rivning, till slut med montering av informationstavlor och postboxar tar arbetet ca 2 veckor per entré.

Det kommer göras en asbestsanering i varje trapp. Det innebär att under en dag kommer ni endast kunna använda entrén under begränsade klockslag. Resten av tiden kommer entrén vara helt stängd. Mer info om vilken dag det blir och vilka tider ni kan använda entrén kommer ca två veckor innan start i varje entré.

Innan sommaren kommer det även göras lite förberedande arbeten i de 10 första entréerna.

Det är arbeten som tex ta bort undertak, flytt av ventilationsrör i soprumsförråd, förberedelser för el till informationstavlor, montage av entrétavlor och postboxar.

Laddstolpar

Det har tidigare gått ut en förfrågan om hur många av er som idag är intresserade av att kunna ladda sin elbil på Brf Ättekulla.

Resultatet blev att det var många som anmälde sitt intresserade men inte lika många som idag har behov av att ladda sin elbil. Men med tanke på den stora efterfrågan från både boende och allmänheten vill styrelsen gärna att Brf Ättekulla ska bli ännu mer attraktivt. De ser därför ett behov av att förbereda sig på den utveckling som redan nu har tagit ett stort kliv framåt då det gäller elbilar.

Vi kommer därför att installera laddboxar i 7 garage på det gröna området och 7 garage på det röda. En del berörda kommer att få byta sitt garage till närmsta lediga garage. Detta är helt beroende på hur många som idag kör elbil och har behov av att ladda bilen på laddplats.

Även detta projekt kommer att starta efter sommaren. Tidplan kommer att skickas ut i god tid till er som är berörda. Installationen räknas ta en dag per garage, ni som har garage och blir berörda av installationen kommer att få vidare information.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Boendesamordnare Angelika Grahovac Zonic på 042-199548 eller på

e-post angelika.grahovaczonic@hsbnvs.se

 

 

Print Friendly, PDF & Email
By |2022-06-13T10:48:54+01:00juni 13th, 2022|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment