Om arbete behöver utföras i tvättstugorna kommer detta aviseras i god tid och ni blir hänvisade till en annan.

2018-09-06T13:52:38+01:00