Ja, detta beror på att det går åt olika mängd golv i de olika lägenheterna.

2018-09-10T12:59:17+01:00