Ja, utredning av alternativa placeringar har gjorts men styrelsens förslag är att badrumsstammar ska placeras i kassetter. Styrelsen anser detta vara den bästa, långsiktiga lösningen för föreningen och byggnaderna – både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

2018-09-06T13:55:41+01:00