Ja, på grund av tillgänglighetskrav är duschen placerad där den är.

2018-09-10T10:29:30+01:00