Omkring sex–sju veckor före byggstart i lägenheten.

2018-09-06T13:39:53+01:00