Samtliga radiatorer byts ut och därmed även rördragningen, detta finner ni information om i informationsbroschyren på exempelvis sidorna 6-11 (klicka här).

På bottenvåning innebär detta att den nya rördragningen läggs i en kanallist i tak mot väggvinkel och den vertikala rördragningen blir synlig. Se bild för exempel. Rördragningen finns i varje rum som har en radiator. Tidigare har radiatorrören legat i sanden ovanpå bottenplattan som i sin tur har haft direkt kontakt med marken, något som varit bidragande till de markfuktsproblem som vi har idag.

På ovanvåning kommer de nya rören komma upp från golvet och gå horisontellt mot de nya radiatorerna.

 

2018-11-16T11:22:04+01:00