Åtgärd görs där själva skadan är, exempelvis en tapetskada kan gå att åtgärda lokalt.

2018-11-29T13:17:50+01:00