De flesta lägenheter gör det. Har du själv, eller den tidigare ägaren, bytt cylindern gör det antagligen inte det. Kontakta Pontus på områdeskontoret eller Magnus Jacobsson på Peab så kan de kontrollera detta.

2019-01-25T13:28:14+01:00