Brf Ättekulla har 2018-09-18 fått rätt i hyresnämnden och stämmobeslut gällande stambyte med badrumsrenovering och markfuktsåtgärder är nu godkänd. Vi har även fått startbesked för arbetet av stadsbyggnadskontoret, så nu är det inga formella hinder kvar för start av produktion.

Brf Ättekulla har anlitat Peab för att genomföra detta projekt tillsammans med Bravida och Prenad. Sedan några veckor tillbaka har Peab arbetat med förberedande arbete, såsom att etablera byggbodar och inreda tillvalslokalen. Detta har, som ni säkert märkt, ökat trafiken och rörelsen i området. Vi ber er därför att hålla extra uppsikt på den gång och cykelväg som vetter ut mot villorna, här kommer de som arbetar i produktionen att köra från och till sina parkeringsplatser inne på etableringen.

Man har även påbörjat visst förberedande arbete i de trapphus som ligger först på tur för produktionsstart. När produktionen är igång för fullt kommer hantverkare och arbetsledare finnas på plats dagligen, men viktigt att poängtera att om ni har frågor om produktionen skall det tas med boendesamordnare Linda Blom.

Peab kommer att göra ett första trapphus med start v 40 på Bärnstensgatan 1A, boende i denna trapp har varit på informationsmöte och gjort sina eventuella tillval. Efter att detta första trapphus är färdigt skall det finnas tid att analysera utfallet av detta första trapphus. Peab kommer att starta med full produktion först nästa år.

Samtliga hus kommer bli inbjudna till enskilda trapphusmöten där vi går igenom processen och det är även där du kommer göra dina val. Alla badrum renoveras enligt ett basutförande. För er som vill göra egna tillval i badrummen så kommer ett utbud av tillval erbjudas. Alla produkter kommer sitta i utställningslokalen, denna lokal kommer du få tillgång till när det närmar sig stambyte i ditt hus.

Tidplan och mer information kommer under hösten. Det är viktigt att du aktivt tar del av informationen som delas ut samt läggs upp på föreningens nya hemsida: attekulla.hsbbrfwebb.se

Har du frågor och funderingar kring stambytet är du välkommen att kontakta boendesamordnare Linda Blom på tel: 042-199538 eller linda.blom@hsbhbg.se

Med vänlig hälsning
HSB Nordvästra Skåne
Styrelsen Brf Ättekulla

2018-10-29T12:54:42+01:00