I normalfallet innebär ett stambyte att samtliga avlopps- och vattenledningsrör byts ut. Eftersom golv och väggar måste rivas upp för att man ska nå installationerna, brukar man passa på att renovera och rus ta upp badrum och toaletter till modern standard.

2018-09-06T14:13:45+01:00