För att uppfylla dagens bransch- och myndighetskrav angående tätskikt och samtidigt möjliggöra för framtida underhåll ska nya stammar placeras i badrummet, på rätt sida om tätskiktet.

2018-09-06T14:10:22+01:00