Förr eller senare måste alla fastighetsägare byta stammar i huset. Den tekniska livslängden på avlopps- och vattenledningsrör är cirka 25–60 år.

2018-09-10T09:50:37+01:00