De kommer använda sig av byggström i första hand, små maskiner kan komma att laddas i lägenheterna men dessa maskiner drar ytterst lite ström som inte påverkar elkostnaderna något nämnvärt. Hantverkarna försöker undvika kablar i trapphuset, då dessa kan utgöra en risk för att snubbla och skada sig.

2018-09-10T12:47:14+01:00