Föreningen är skyldiga att följa de krav på tillgänglighet som finns idag. Därav kommer placeringen av exempelvis WC att flyttas i de flesta badrum. Kraven på tillgänglighet baseras på och styrs av myndighetsbeslut och kommer ifrån Boverket. Byggnadsnämnden i respektive kommun säkerställer att Boverkets krav uppfylls. Alla är tvungna att följa Boverkets beslut, det är lagtext.

2018-11-05T12:42:41+01:00