I samband med stambytet monterades nya frånluftsdon i ert badrum, dessa är fabriksjusterade i läge +/- 0. I takt med att hus färdigställs kommer Bravida utföra en ”grovinjustering” för att säkerställa ett vettigt luftflöde i samtliga nya badrum. Detta utförs i väntan på OVK-åtgärderna som kommer vara ett separat projekt efter stambytet.

Denna ”grovinställning” kommer sedan följs upp med en finjustering, denna finjustering kan inte utföras förrän alla otillåtna påkopplade fläktar och inbyggda don är åtgärdade. Personer som har otillåten påkoppling blir kontaktade separat. Se uppdaterad information nedan.

I samband med ”grovinjusteringen” kommer det uppstå fläktljud från ventilationen, detta är inget konstigt och inte heller något fel utan ljudet kommer minska när man gör finjusteringen.

Bravida kommer utföra arbetet och de behöver komma in i samtliga lägenheter för att utföra åtgärd. Separat information om tid och dag för detta kommer i din postlåda, det läggs även med en fullmakt om man inte har möjlighet att vara hemma den aktuella dagen.

 

Uppdaterad information gällande din ventilation!

Vid tidigare OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) noterades att vissa har installationer och ventilationsdon som inte är godkända i kök. Inför kommande OVK vill vi att du som vet med dig att du har en installation i köket som inte är godkänd, ska åtgärda detta innan kontroll sker.

Enligt § 31 i Brf Ättekullas stadgar är det inte tillåtet att koppla in en motordriven köks- eller badrumsfläkt på husets ventilation. Gör man det kan de övriga lägenheterna i huset få in t.ex. matos, cigarettrök mm eftersom ventilationskanalerna är gemensamma. Det är också risk för brandgasspridning vid en eventuell brand. Det är heller inte tillåtet att ha inbyggda ventilationsdon, utan de måste hållas fria mot rummet.

För att din ventilation ska vara godkänd är det viktigt att göra enligt nedan.

  • Håll spaltventilerna i dina fönster öppna.
  • Frånluftsdonen ska vara fria mot rumsluften. De får inte stängas eller byggas för.

Det är endast tillåtet att ha:

  • Spiskåpa – den är ihopkopplad med frånluftssystemet och har ingen motor utan den ställs in på ett grundflöde som konstant sugs från köket, när ni öppnar kåpan vid matlagning ökar ni flödet.
  • Kolfilterfläkt – kopplas inte på frånluftssystemet, den kombineras med ett frånluftsdon som hela tiden suger grundflödet ur köket. Vid matlagning sätts kolfilterfläkten på och genom det skapar man ett flöde i köket utan att inverka på ventilationssystemet.

Bostadsrättshavaren är själv ansvarig för att åtgärda och bekosta detta. Det gäller även om man köpt lägenheten i dagens skick, detta ingår i köparens undersökningsplikt.

 

2019-06-10T10:27:18+01:00