Husdjur är bostadsrättshavarens eget ansvar, det är inget som föreningen hjälper till med.

2018-11-05T12:35:21+01:00