Vi ser allvarligt på den rådande situationen som Coronavirus (Covid19) för tillfället orsakar samhället.

Vad vi ser idag, med allt hårdare restriktioner som uppdateras dagligen, så kommer detta att påverka vårt pågående stambyte. Om arbetet skulle fortsätta som planerat kan vi bli tvingade att stänga produktionen med omedelbar verkan.

Restriktionernas inverkan på personalresurser, materialtillgång med mera är inte förutsägbart. Det tillsammans med omtanken för de boende som ingår i ”riskgrupp”  (ex. hög ålder eller diabetes), för hantverkarna som utför arbete i lägenheter, samt att det eventuellt finns personer i hemkarantän är det inte försvarbart för vare sig boende eller hantverkare att påbörja evakuering och rivning i fler lägenheter. Vi, tillsammans med Peab och HSB, kan under nuvarande omständigheter inte låta den pågående produktionen fortsätta i samma takt som tidigare. Vi har därför gemensamt beslutat att under kontrollerade former dra ned på produktionen och därmed inte påbörja något arbete i nya lägenheter.

Det innebär naturligtvis en förskjutning av tidplanen och vi kan i nuläget, av naturliga orsaker, inte lämna närmare besked om när arbetena i ej påbörjade lägenheter kan starta. Vi bevakar situationen och återkommer med mer information så snart arbetet kan upptas eller något förändras.

Under förutsättning att det inte kommer andra direktiv från regerings- eller myndighetshåll kommer arbetet i de lägenheter där det för tillfället pågår produktion att färdigställas, efterhand och inom ramen för respektive tidplan. För er som är evakuerade så kommer vi på samma sätt att färdigställa era lägenheter så att återflytt är möjligt. Separat information kommer delges berörda boende.

Vad som skrivs ovan baseras på vad vi, HSB och Peab vet för dagen, men situation kan komma att påverkas av myndighetsbeslut, eller andra omständigheter som vi inte råder över.

Vi från styrelsen vill påpeka att vi tillsammans med HSB håller oss ajour med den rådande situationen och det finns i nuläget inga farhågor för att ekonomin för föreningen ska drabbas i en omfattning som projektets ramar inte klarar av.

Har ni frågor angående det som skrivs ovan så kontakta HSB Boendesamordnare.  Angelika.GrahovacZonic@hsbhbg.se alt. Telefon nr: 042-19 95 48

Vänligen

Styrelsen Brf Ättekulla

2020-03-25T11:26:46+01:00