attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Ditt ventilerande golv2022-09-06T08:11:51+01:00

System Mekaniskt Ventilerad Platon är ett effektivt skydd mot fukt och lukt, för fortsatt avsedd funktion under lång tid så måste du följa och tänka på vad som beskrivs i denna instruktion.

Skötselrutin

Ta för vana att regelbundet (2-3 ggr/år) kontrollera att luftintag i Luftdonen är fria från smuts och damm. Gallret i Luftdonet lossas försiktigt med en mindre flat skruvmejsel för att komma åt dammfiltret som ska rengöras med ljummet vatten, låt filtret torka helt före återmontering. Med fördel och innan Luftdonets filter och galler återmonteras, kan er dammsugare användas för att avlägsna ev. smuts/damm inuti luftdonet (normalt sett ska det inte bildas någon smuts eller damm inuti donet). OBS. vid trasigt filter eller galler så ska detta bytas ut.

Täck aldrig för luftintagen

Täck inte för Luftdonens gallerspringor med tapet, målning eller dylikt. Ställ inte heller några tät-slutande föremål som möbler eller liknade framför luftnedtagen – funktionen i det Ventilerade Platon golvet är absolut beroende av att det är öppet där det skall vara öppet.

Byt inte ut monterade luftdon

Vid byte av övergolv eller vid renovering av golvytor, ska samma typ av Luftdon användas som ursprungligen har monterats i systemet, detta är mycket viktigt eftersom systemets funktion är exakt beräknat utfrån de egenskaper som Platon luftdon har.

Ändra ej inställningarna

Inställningar i injusteringsspjäll får ej ändras från de värden som har angivits i systemets dokumentation eller från hur Systemet slutligen justerades in vid installationen.

Om ni själv enkelt önskar kontrollera funktionen i systemet

Anläggningens funktion har kontrollerats och godkänts av en oberoende konsult, så att den följer Isola ab:s anvisningar. men ni kan själv och gärna med periodiskt intervall kontrollera funktionen genom att checka av att det går ner luft genom luftdonets galler – detta kontrolleras bäst med hjälp av rökflaska/rökgaspenna.

Byte av golv

Vid byte av golv Så måste System Platon även användas i det nya golvet om funktionen ska kunna garanteras. Ni får alltså inte göra åverkan på Platonmattan. Bostadsrättsföreningen har tillgång till hela systemets dokumentation som: Ritningar och installationsanvisningar, de som är specifikt framtagna för just för er anläggning. Dessa underlag/ anvisningar, visar bland annat var i golvsystemet det skall vara öppet för nedtag av luft och var det skall vara tätt, inför de framtida periodiska kontroller som ska utföras samt en mer detaljerad information om injusterings-spjällets lägen. Vid byte av golv ska föreningen kontaktas för rådgivning.

Om något verkar vara fel

Meddela er Bostadsrättsförening som i sin tur kontaktar Isola AB för vidare

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email