attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Styrelse2018-10-29T12:54:40+01:00

Styrelsen

Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal och köper tjänster och varor för föreningens räkning. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning. Exempel på det är underhåll av föreningens hus och mark samt upprättande och revidering av föreningens långsiktiga underhållsplan. Vidare avsätter styrelsen ekonomiska medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand.

Styrelsens målsättningar:

  • Att verka för medlemmarnas intressen. Föreningen ska förknippas med ett tryggt och bekymmersfritt boende i välskötta hus med vackra gårdsmiljöer. De boende ska känna stolthet för sin förening och vara nöjda bostadsrättshavare.
  • Att de boende ska känna sig trygga och nöjda med den styrelse de gett sitt förtroende för.
  • Att aktivt arbeta och ta ansvar för vår miljö, både närområdet och den globala miljön.
  • Att styrelsen tar uppdraget på största allvar vilket innebär att vi inte blundar för det ansvar vi har för att hålla fastigheterna i gott skick även om det medför stora kostnader för föreningen.

Målen ska omsättas i handling genom lyhördhet för de boende och deras intressen. De boende ska kunna känna sig delaktiga i angelägenheter som rör föreningen. Ett av nuvarande styrelsens allra viktigaste uppdrag har varit och är att arbetet ska präglas av öppenhet, information och dialog med de boende. Styrelsen har, för att uppnå detta, bjudit in samtliga boende till kvartalsträffar samt regelbundet delat ut informationsblad till medlemmarna.

Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några frågor eller om du är intresserad av styrelsearbete.

 

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag eller synpunkter.
E-post: attekulla@hsbbrfwebb.se

Ledamot styrelseAnnWalldén Levin
Ledamot styrelseCamillaMalmqvist
Ledamot styrelseCarl-RichardLindström
Ledamot styrelseLise-lottHögberg Bengtsson
Ledamot styrelseStefanBosson
OrdförandeJoakimHildingsson
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email