attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Ekonomi & Stadgar2021-08-21T08:51:29+01:00

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Våra stadgar som PDF

Vår årsredovisning 2018 som PDF

Vår årsredovisning för 2019 som PDF

Stämmoprotokoll från stämman 2020-06-23 som PDF

Vår årsredovisning 2020 som PDF

Stämmoprotokoll från poströstningen den 210426 som PDF

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email