attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Besiktnings-organisation2018-10-29T12:53:56+01:00

Besiktningsorganisationen är fristående från Peab och projektorganisationen. De är ansvariga för den normerande besiktningen, förbesiktningar och slutbesiktningen.

Bygg A-Konsult Anders Bondesson
VVS Bengt Dahlgren AB Richard Steinert
El BSD Elprojekt Stefan Dahl
Ventilation Bengt Dahlgren AB Peter Granath
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email