attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Ditt Värmesystem2021-10-14T10:59:34+01:00

Så här fungerar ditt värmesystem

Samtliga lägenheter ska kunna ha cirka 21°C i vistelsezonen, dvs inte vid fönstret utan ett par meter in i rummet. Se även Bilaga ”Förtydligande vistelsezonen”. Om ni upplever att ni har kallt i lägenheten så kan ni felanmäla detta och kontrollmätning kan bli aktuellt. Ni ska inte känna på radiatorerna (elementen) för de kan vara avstängda om temperaturen vid elementen är runt 21–22°C, det är det som gör att rumstemperaturen hålls någorlunda konstant även om solen står på. Vidare förklaring kan ni läsa om nedan.

Det är viktigt att de så kallade ”spaltventilerna” är öppna. Det är de ventiler där uteluften passerar in i lägenheten, som sitter ovanför fönstren i sovrum och vardagsrum. Om dessa stängs så sugs luft in genom otätheter i byggnaden och då värms inte luften upp av elementet på rätt sätt. Kalla golv och liknande kan orsakas att luft kommer in i lägenheten på annat sätt. Det finns även stor risk för luktspridning mellan lägenheter och trapphus etc.

Nytt värmesystem i din lägenhet

Denna informationen får du på grund av att ditt värmesystem kommer att bytas ut till helt nytt och det kan medföra vissa driftsstörningar under byggtiden, när det föreligger ett värmebehov. Beroende på var just er lägenhet är belägen så kan inomhustemperaturen variera något under byggtiden beroende på arbeten som genomförs hos era grannar. Entreprenörerna kan behöva stänga av värmen ibland under kortare stunder, men det kommer troligtvis inte att märkas av.

Däremot kommer entreprenörerna inte kunna säkerställa samtliga flöden förrän att samtliga arbeten med värmesystemet är klart, därför kan det förekomma variationer i rumstemperaturerna. Men det görs en provisorisk inställning i varje trapphus som ligger nära den slutgiltiga försörjningen.

Ventilationen i lägenheten kommer också att ses över efter stambytet. Det förekommer brister i ventilationssystemet och det kan medföra att rumstemperaturen inte är den som avses. Vi vet att det är obalans i ventilationssystemet redan innan stambytet startar i era lägenheter och att det finns en del brister som ska åtgärdas. Det kommer att göras en OVK-besiktning av alla lägenheter kort efter stambytet. I samband med OVK-besiktningen så kommer entreprenörer att rensa ventilationssystemen samt ställa in alla flöden.

Så fungerar värmen

Värmeelement med IMI TAs radiatortermostat. Med IMI TAs radiatortermostat får du enkelt rätt temperatur i alla rum. Du kan t ex ha svalare i vissa rum och varmare i andra. Ställ bara in respektive termostat på önskat värde enligt nedan, så regleras temperaturen automatiskt.

Automatisk värmereglering

Termostaten reglerar värmeavgivningen från elementet så att det avger önskad värme. Om solen lyser in i rummet eller många människor vistas i rummet avges ”gratisvärme”. Detta känner termostaten av och stryper flödet av varmt vatten till elementet. Detta gör också att elementet ibland kan kännas kallt trots att utetemperaturen är låg.  Att elementet är kallt även om rumstemperaturen är rätt visar att termostaten fungerar som den ska.

Inställning

Ställ först in termostaten på värde 3, vilket motsvarar en rumstemperatur på ca 20 grader.  Se till att alla fönster och dörrar är stängda. Kontrollera rumstemperaturen igen efter ett par timmar. Är den för hög ändrar du ett steg och kontrollera igen efter några timmar.

Välja temperatur

Vilken temperatur som motsvarar termostatskalan kan variera mellan olika rum och olika hus. Du får prova dig fram tills du hittar rätt inställning. När du ställt om termostaten dröjer det någon timme innan rumstemperaturen stabiliserat sig. Termostaten kan också ställas in för en lägre nattemperatur, vilket sparar energi.

Möblering

Luften måste kunna strömma fritt förbi termostaten. Ställ därför inte möbler eller häng inte kraftiga gardiner direkt framför termostaten.

Vädring

Vädra en kort stund, högst ca 10 minuter, så kyler du inte ur rummet utan byter bara luften i rummet. Vrid termostaten till * under vädringen. När vädringen är klar vrider du tillbaka termostaten till den inställning den hade innan vädringen. Skalan på termostaten ger ungefärlig rumstemperatur:

*= 6°

  • = 12°
  • = 16°
  • = 20°

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email