attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Frågor och svar2023-12-29T13:43:54+01:00

Informationsmöte & Extra Stämma Ättekulla Ventilation 19 november 2019

Frågor & Svar

 1. Kommer ingreppen att påverka värmen?

Svar: I stambytet byter vi ut hela värmesystemet, inklusive element, och i samband med detta dimensionerar vi upp hela systemet eftersom det ursprungliga systemet varit underdimensionerat. Detta är två helt olika saker, svaret är alltså nej det kommer inte att påverka värmen.

2. Kan man få bort kryddhyllan om man vill det?

Svar: Ja det finns möjlighet om man beställer det som ett tillval.

3. Påverkas inte luftflödet ändå till det negativa, eftersom vi har fått ventilerade golv?

Svar: Det ventilerade golvet som man sätter i stambytet är helt separerad från den vanliga ventilationen så den påverkar inte alls.

4. Vem monterar och utför arbetet?

Svar: Bravida är entreprenören som kommer utföra arbetet.

5. Jag har redan en kolfilterfläkt, varför säger man att den inte är godkänd?

Svar: Den är förmodligen kopplad direkt på ”koögat” och det får den inte vara. Den skall ventilera ut överluften i lägenheten igen och ”koögat” skall vara öppet mot rumsluften.

6. När kommer kolfilterfläktarna sättas in?

Svar: Planen är att börja så fort stambytet är färdigt i ditt hus, men efter stämman kommer vi göra en mer detaljerad tidplan med Bravida.

7. Det är kallt i vår lägenhet, men ni säger att vi måste ha våra spaltventiler öppna?

Svar: Ja annars kommer inte ny luft in och det skapas ett undertryck i lägenheten, då sugs det in ny luft via otätheter i väggarna mellan lägenheter eller igenom fasadväggarna. (se även svar på fråga 1.)

8. Om jag renoverar mitt kök redan nu, får jag kompensation för att jag satt in en ny fläkt?

Svar: Nej det får du inte. I samband med att broschyren delades ut 1 november blev alla medvetna om att det kommer ett ske förändringar i ventilationen.

9. Hur ofta ska man byta filter i de nya fläktarna och hur mycket kostar de?

Svar: Det beror på vilken typ av kolfilterfläkt man sätter in och hur mycket man använder fläkten. På en normalt använd standardfläkt bör man byta filtret en gång per år och det kostar ca 400-500kr.

10. Skulle man kunna samordna inköpet av filter så tex Pontus kan ha dessa hos sig och vi köper av honom?

Svar: Det skulle man kunna göra ifall det är tillräckligt många som har samma fläkt, men det är inget som föreningen vill ta på sig att hantera.

11. Våra spaltventiler har idag ett väldigt drag, varför?

Svar: Det är för att ventilationen inte fungerar som den ska och man måste köra frånluftfläktarna på max, vilket bidrar att det upplevs som extra dragigt vid spaltventilerna.

12. Varför kan inte bara de som monterat fel fläkt få stå för kostanden att byta själv?

Svar: Det är mycket mer som måste göras med ventilationen, det är inte bara att byta fläkt. Även om man skulle få bort alla påkopplade fläktar så återstår problemet med att era spiskåpor inte klarar det osuppfång som krävs. Detta då det så kallade ”kjolpaketet” (omslutande plåtarna) inte längre finns kvar. Därför har stämman tagit beslut på att montera in kolfilterfläktar istället.

13. Vad kostar tillvalsfläkten?

Svar: Tillvalet Franke Tender finns i tre olika färger, rostfri, vit eller svart. Priset för kolfilterfläkten är 4 469kr. Bostadsrättshavaren bekostar även de byggnadsåtgärder som krävs vid montage av kolfilterfläkten (material samt timkostnader).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email