attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Hur påverkas du som boende?2018-12-04T09:00:30+01:00

HUR PÅVERKAS DU SOM BOENDE PÅ BOTTENVÅNING OCH PLAN 2?

Vi börjar med att förklara hur du på bottenvåning påverkas. Vill du endast läsa om hur plan 2 påverkas, skrolla längre ner på sidan så hittar du informationen.

 

Innan renoveringen börjar i just din lägenhet kommer du få detaljerad information. Klicka här för att se när just ditt trapphus blir kallad på informationsmöte.

BOTTENVÅNING

Ett stambyte är ett omfattande projekt som berör alla som bor i vår förening. Du som bor på bottenplan kommer även att omfattas av de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problemen med markfukt. Trots den långa byggtiden blir påverkan på varje enskild lägenhet i bottenplan bara omkring 8 veckor.

Evakuering
Du kommer att anvisas ett tillfälligt boende i lägenhet inom närområdet. Ambitionen är att det tillfälliga boendet ska ha lika många rum som din egen bostad. Men det kan, beroende på tillgång och efterfrågan, bli så att det inte finns motsvarande lägenhetsstorlek tillgänglig för alla.

Flytt av ditt bohag till den tillfälliga lägenheten utförs av GDL. Det bohag som inte får plats i den tillfälliga lägenheten kommer att magasineras.

Ditt bohag i den tillfälliga lägenheten och de saker som eventuellt magasineras kommer att vara försäkrade.

Du ansvarar själv för att packa ner lösa inventarier i flyttlådor. Lådor tillhandahålls av flyttföretaget. Du tar själv med dig dina dekodrar till dator, TV med mera till din tillfälliga bostad. Bostaden är utrustad med internet och kabel-TV. Den tillfälliga bostaden tillhandahålls hyresfritt och du betalar den ordinarie månadsavgiften för din egen lägenhet till Brf Ättekulla som vanligt.

Anmäl tillfällig eftersändning, kostnaden ersätts av Brf Ättekulla.

Detaljerad tidplan
Det är för tidigt att säga exakt när just din lägenhet ska renoveras. Information kommer att delas ut i god tid. Preliminär byggstart är hösten 2018 och den beräknade byggtiden är ca 4 år.

Tillval
Om du vill kan du inreda ditt badrum utöver basutbudet. På området finns en visningslokal där du kan se vilka tillval som erbjuds. Du kan även gå in under fliken VAL här på hemsidan.

Begränsade störningar
Ambitionen är att störningarna ska bli så små som möjligt för de boende i föreningen. Därför undviker vi till exempel badrumsrenovering som sträcker sig över storhelger och semesterperioder.

Lås och nyckel
Under tiden renovering pågår i din lägenhet kommer vi sätta in ett så kallat Phoniro lås, de monteras på ditt befintliga lås. Låset öppnas genom att hantverkarna lägger sitt ID06 på en läsare i trapphuset och slår in en kod för att dörren ska öppnas. Under tiden som arbete pågår i din lägenhet och du är evakuerad är det förbjudet att beträda lägenheten.

ID06
Samtliga hantverkare på arbetsplatsen har ett identitetskort kallat ID06 och ska på begäran kunna uppvisa det för dig.

Inklädnader i halltak
I hallen kommer rören dras i en inklädnad.

Nytt ventilationsschakt
I samband med ombyggnaden av lägenheterna i bottenplan kommer man att behöva installera ett nytt ventilationsschakt för den ventilationskanal som ska avlufta golven. Ventilationsrör kommer dras i schakt som placeras i väggen, det kommer därför inte påverka boytan i lägenheterna.

Ventilationsröret kommer gå från lägenheten på bottenplan upp till vindsplanet. Det kommer sättas in ett ventilationsdon i golvsockeln, se bild. Samtliga lägenheter kommer få instruktioner på hur man städar och sköter ventilationen på bästa sätt.

Golvnivå
Utgångspunkten är att vi ska försöka hålla golvnivån på samma höjd som utförandet på de ursprungliga konstruktionsritningarna (rit­ningarna från när husen byggdes). Vi kan dock bli tvungna att justera golvhöjden något beroende på tekniska förutsättningar. I vissa lägenheter kan det uppstå en glipa mellan golv och foder/karmar på dörrar, detta kan man i vissa fall lösa genom att sätta en passbit.

Allmänna arbeten i din bostad
Under den period som din lägen­het är berörd av arbetena händer följande:

 • Total tömning av lägenheten och flytt av bohag.
 •  Utrivning av samtliga golv, golv­lister med mera i lägenheten.
 • Nytt värmesystem och nya radiatorer
 • Uppallning av bänkskåp i kök.
 • Utsugning av sandskikt och ren­göring av betongplattan.
 •  Kapning av den nedre delen av väggarna, där syllen ligger mot betongplattan.
 • Eventuell avjämning av betong­plattan.
 • Läggning av luftad golvkonstruktion som tätas mot lägenhetens ytterväggar.
 • Montering av ventilationskanal för avluftning av undergolv.
 • Rivning av ytskikt i badrum och eventuell Wc.

Arbeten i badrum, Wc och kök

 • Läggning av parkett i samtliga rum, förutom bad och Wc.
 • Montering av förhöjd list samt montering av integrerat tillufts­don i golvnivå.
 • Montering av kanalisation, samt rörsystem för värme.
 • Demontering av befintliga vat­tenburna radiatorer och monte­ring av nya.
 • Håltagning för rör och golv­brunn.
 • Montering av installationskassett i badrum och Wc.
 • Montering av tätskikt samt kakel på golv och väggar i badrum.
 • Eventuell montering av undertak i badrum och Wc.
 • I Wc målas väggarna. Kakel mon­teras som stänkskydd ovan tvätt­ställ. Golv beläggs med kakel.
 • Elinstallation och målning av tak.
 • Borttagning av elradiatorer i badrum av typ 1, 2 och G2.
 • Porslin, blandare och sakvaror monteras.
 • Städning av lägenheten.

Efter avslutade arbeten

 • Besiktning av utförandet.
 • Be­siktningen utförs av sakkunniga besiktningsmän.

En viktig återkoppling
Någon vecka efter att entreprena­den blivit godkänd vid slutbesikt­ning och stambytet är avklarat, kommer vi be dig att fylla i en en­kät om hur du har upplevt arbetet. Vi vill gärna ta del av vad som varit bra och vad som kan göras bättre.

Arbete i badrummen:

PLAN 2

Ett stambyte är ett omfattande projekt som berör alla som bor i vår förening. Trots den långa byggtiden blir påverkan på varje enskild lägenhet på plan 2 bara omkring sex veckor.

Detaljerad tidplan
Det är för tidigt att säga exakt när just din lägenhet ska renoveras. Information kommer att delas ut i god tid. Preliminär byggstart är hösten 2018 och den beräknade byggtiden är ca 4 år.

Begränsade störningar
Ambitionen är att störningarna ska bli så små som möjligt för de boende i föreningen. Därför undviker vi till exempel badrumsrenovering som sträcker sig över storhelger och semesterperioder.

Oväsen dagtid
Stambyte är ett omfattande ingrepp i fastigheten. Arbetet innebär att hantverkarna bilar bort betong och gör nya hål i väggar och bjälklag. Det betyder att det både dammar och för oväsen dagtid.

Om du vill ha lugn och ro
På Bärnstensgatan 51 har man möblerat upp lokalen så man kan vistas där för att få lugn och ro, lokalen är utrustad med köksgeråd, möbler och tv.

Skydd mot damm
För att minimera problem med damm avskärmas rummen i lägenheten med plast. Det är viktigt att du själv skyddar elektronikproduk­ter från det fina damm som bildas i samband med arbetena.

Dricksvatten
Under delar av byggtiden i din lägenhet är vattnet helt avstängt. Det kommer därför att finnas en kallvattenkran i trapphuset.

Toalett och dusch
Under byggtiden i din lägenhet är vatten och avlopp i badrum, Wc och kök avstängda. Det kommer att finnas toaletter och duschar att tillgå på området. De boende som har behov av att enkelt och snabbt komma till toalett nattetid kan få en så kallad ”mulltoa” i lägenheten.

Tillval
Om du vill kan du inreda ditt badrum utöver basutbudet. Inom området finns en visningslokal där du kan se vilka tillval som erbjuds. Du kan även gå in under fliken VAL här på hemsidan.

Lås och nyckel
Under tiden renovering pågår i din lägenhet kommer vi sätta in ett så kallat Phoniro lås, de monteras på ditt befintliga lås och du kan använda din nyckel som vanligt. Låset öppnas genom att hantverkarna lägger sitt ID06 på en läsare i trapphuset och slår in en kod för att dörren ska öppnas.

ID06
Samtliga hantverkare på arbets­platsen har ett identitetskort kallat ID06 och ska på begäran kunna uppvisa det för dig.

Arbeten i din bostad

Under den period som din lägen­het är berörd av arbetet händer följande:

 • Rivning av ytskikt i badrum och eventuell Wc.
 • Håltagning för rör och golv­brunn.
 • Montering av våtrumskassett i badrum och Wc.
 • Tätskikt monteras samt kakel på golv och vägg i badrum.
 • I Wc målas väggar och kakel monteras som stänkskydd ovan tvättställ. Golv beläggs med ka­kel.
 • Befintlig elradiator i badrum tas bort.
 • Porslin, blandare och sakvaror monteras.
 • Elinstallation och målning.
 • Montering av rörsystem för vär­me.
 • Städning av lägenheten.

Efter avslutade arbeten

 • Demontering av befintliga vat­tenburna radiatorer och monte­ring av nya.
 • Besiktning av utförandet.
 • Be­siktningen utförs av sakkunniga besiktningsmän.

En viktig återkoppling
Någon vecka efter att entreprena­den blivit godkänd vid slutbesikt­ning och stambytet är avklarat, kommer vi be dig att fylla i en en­kät om hur du har upplevt arbetet. Vi vill gärna ta del av vad som varit bra och vad som kan göras bättre.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email