attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Info2023-12-29T14:02:06+01:00

Regler och avtal

Förutom föreningens stadgar finns kompletterande regler och avtal som alla medlemmar bör känna till. Ett trivsamt boende underlättas av att vi visar hänsyn och att vi respekterar våra grannar och de gemensamma reglerna.

Den kooperativa boendeformen som HSB representerar innebär att man som bostadsrättshavare har goda möjligheter att påverka sin boendesituation. Bostadsrättshavarna välkomnas att engagera sig och aktivt ta del i styrelsens arbete, något kommittéarbete eller i miljö- och trivselfrågor.

Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmanderätt utan även ansvar. De boende i varje bostadsrättsförening får själva stå för alla kostnader. I en bostadsrättsförening äger alla bostadsrättshavare i området fastigheterna tillsammans. Det man äger är man rädd om. Skador på fastigheter och planteringar ökar boendekostnaden, som baseras på föreningens självkostnad.

Viktigt när det gäller ansvar är också hur man uppträder gentemot varandra för en trivsam boendemiljö. Vår bostadsrättsförening består av flerfamiljshus och vi blir mer eller mindre beroende av varandra och måste visa varandra hänsyn.

Ta hänsyn till varandra

Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter framgår av föreningens stadgar. Bostadsrättslagen, Föreningslagen och våra föreningsstadgar innehåller särskilda bestämmelser om vad bostadsrättshavare ska iakttaga vid användning av lägenheten. Det innebär att man ska vårda lägenheten väl, vara aktsam om och väl vårda byggnader och tillhörande markområden.

Områdesförvaltare eller fastighetsskötare måste underrättas om någon skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan skjutas upp, t ex vatteninträngning i väggar, fönster och golv.

Lägenhet och andra utrymmen får enbart användas för avsett ändamål.

Om inte bostadsrättshavaren följer föreningens stadgar och ordningsregler kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas. Bostadsrättshavaren svarar även för de personer som tillhör hushållet eller som gästar bostadsrättshavaren.

Gemensamma utrymmen ska vara till nytta och glädje för alla.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email