attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Tvätta2019-05-27T09:21:49+01:00

Tvättstugor

Våra tvättstugor finns på följande adresser: Bärnstensgatan 3b, 9c, 13c, 21b, 25b, 31c, 37b, 43c, 47b och 55b
Grovtvättstugor finns i 11b och 33b.

Öppettid

Tvättstugorna är öppna mellan kl. 07:00 – 22:00. Tvättiden är uppdelad i tre pass om fem timmar per gång; kl. 07:00 – 12:00, kl. 12:00 – 17:00 och kl. 17:00 – 22:00.

Utanför öppettiden bryts strömmen till maskinerna och man måste ha hämtat tvätten senast kl. 22:00 när du tvättar under kvällspasset.

Boka tid

Man får endast teckna sig för ett tvättpass åt gången, men när du har tvättat klart kan du boka upp dig för ett nytt tvättpass.

I grovtvättstugorna kan man boka 3 tider i rad.

Har du inte börjat tvätta inom en timme på ditt pass är det fritt fram för någon annan att använda tvättstugan resten av passet.

Att tänka på

Följ de anvisningar som finns anslagna i tvättstugorna. För den gemensamma trevnadens skull – gör ren utrustningen och lokalen efter det att du har använt den och lämna lokalen i det skick som du själv önskar finna den

Tänk på säkerheten och lämna aldrig barnen ensamma i tvättstugan.

Inga husdjur får vistas i tvättstugan.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email