attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Vanliga frågor2018-10-29T12:53:53+01:00

Du har fått ett nytt värmesystem i din lägenhet, mer information om hur det fungerar och vad som är bra att tänka på hittar du nedan.

Värmesystemet i din lägenhet

Print Friendly, PDF & Email

Ja, Peab ska inte utföra något arbete där. Däremot ansvarar du själv för sakerna på uteplatsen/balkongen. Tänk på att kolla med ditt försäkringsbolag att hemförsäkringen gäller om det blir inbott på uteplatsen/balkongen eller inte.

Print Friendly, PDF & Email

Nej. Däremot kommer platonmattan monterad mot denna betongvägg vilket innebär att golvet i hela din lägenhet blir luftat.

Print Friendly, PDF & Email
Ja, det får föreningen göra. HSB Nv Skåne har under 2016 genomfört en stor upphandling som utmynnade i att avtal tecknades med ett antal större entreprenörer. Upphandlingen har riktats mot partnering-/samverkansentreprenader och syftar till att säkerställa kapacitet hos byggföretagen inom rådande högkonjunktur. Upphandlingen och entreprenadformen är granskad och godkänd av

Brf Ättekulla. Föreningen har därefter på inrådan från HSB Nv Skåne valt att arbeta med vad som i dagligt tal kallas partnering eller samverkansentreprenad. Valet av entreprenör blev Peab.

Partnering innebär att entreprenören kopplas in i ett tidigt skede och att man tillsammans arbetar fram förslag på tänkbara lösningar. Viktigt att nämna gällande partnering är också att de entreprenörer som anlitas arbetar med sk ”öppna böcker” vilket innebär att man arbetar med öppen redovisning och motparten (föreningen) har full insyn i entreprenörens kostnader och intäkter. Denna information finns på sidan 15 i informationsbroschyren som delades ut i april 2018.

Print Friendly, PDF & Email
Föreningen är skyldiga att följa de krav på tillgänglighet som finns idag. Därav kommer placeringen av exempelvis WC att flyttas i de flesta badrum. Kraven på tillgänglighet baseras på och styrs av myndighetsbeslut och kommer ifrån Boverket. Byggnadsnämnden i respektive kommun säkerställer att Boverkets krav uppfylls. Alla är tvungna att följa Boverkets beslut, det är lagtext.
Print Friendly, PDF & Email
I samband med renoveringen i din lägenhet kommer elcentralen bytas.

Farliga eldragningar kommer då upptäckas och detta behöver omedelbart åtgärdas. Kostnaden för åtgärden kommer att debiteras dig som boende.

Om detta berör dig blir du meddelad direkt.

Print Friendly, PDF & Email
Finns inget vattentätt skikt under er diskmaskin eller kyl/frys kommer detta att installeras till ett självkostnadspris som debiteras dig som boende på plan 1. Eftersom era vitvaror magasineras och sedan återmonteras är det ett krav att våtsäkring utförs.

Har du ett vattentätt skikt sedan innan kommer detta återmonteras. Önskar du köpa ett eget, som Peab sedan installerar, går det naturligtvis bra. Meddela detta på tillvalslistan.

plan 2 rekommenderar att själva kontrollera om ett vattentätt skikt finns under era vitvaror. Om inte bör ni installera detta för att förhindra vattenläckor som inte upptäcks i tid.

Våtsäkring kommer att utföras i vaskskåpet på både plan 1 & 2.

Print Friendly, PDF & Email
Det ser ni i informationsbroschyren som ni fick i samband med föreningsstämman.
Print Friendly, PDF & Email
  • Peab ansvarar inte för att sakerna håller vid demontering-/montering.
  • Har man Högre standard i sitt badrum anges det vad du har rätt att få, skulle man inte kunna återmontera ex duschväggen får man en ny enligt högre standard.

 

Om du har saker i ditt badrum/wc som ska sparas ska du kryssa i rutan för Övrigt på tillvalslappen. Skriv även på tillvalslappen vad det är du vill att vi ska spara. Dessutom ska du sätta lappar med texten Sparas på de saker som ska sparas. När våra arbeten är färdiga i din lägenhet placerar vi dina saker i din hall där du får ta hand om de.

Om du vill få någonting återmonterat som ingår i Basutbudet så kommer vi kostnadsfritt att återmontera det om det är möjligt. Kryssa i övrigt rutan på tillvalslappen och skriv vad det är du vill få återmonterat. Sätt även en lapp med texten Återmonteras på de saker som ska återmonteras.

Om du vill få någonting återmonterat som inte ingår i basutbudet eller som inte omfattas av högre standard besiktningen så kommer det bli en tillkommande kostnad för er vid återmontage.

Observera: De saker i badrum/wc som saknar lapp med texten sparas eller återmonteras kommer att slängas. (Gäller ej vitvaror)

Större inredning som exempelvis breda högskåp, garderober eller liknande större inredning kommer troligtvis inte gå att återmontera pga platsbrist.

Peab ansvarar inte för att din inredning går att demontera/återmontera utan att det går sönder.

OBS: Återmonterad utrustning omfattas ej av garanti.

Print Friendly, PDF & Email
När vi närmar oss din gård kommer du få en lapp i din brevlåda med information och anmälan om högre standard.
Print Friendly, PDF & Email
  • Peab ansvarar inte för att sakerna håller vid demontering-/montering.
  • Har man Högre standard i sitt badrum anges det vad du har rätt att få, skulle man inte kunna återmontera ex duschväggen får man en ny enligt högre standard.

 

Om du har saker i ditt badrum/wc som ska sparas ska du kryssa i rutan för Övrigt på tillvalslappen. Skriv även på tillvalslappen vad det är du vill att vi ska spara. Dessutom ska du sätta lappar med texten Sparas på de saker som ska sparas. När våra arbeten är färdiga i din lägenhet placerar vi dina saker i din hall där du får ta hand om de.

Om du vill få någonting återmonterat som ingår i Basutbudet så kommer vi kostnadsfritt att återmontera det om det är möjligt. Kryssa i övrigt rutan på tillvalslappen och skriv vad det är du vill få återmonterat. Sätt även en lapp med texten Återmonteras på de saker som ska återmonteras.

Om du vill få någonting återmonterat som inte ingår i basutbudet eller som inte omfattas av högre standard besiktningen så kommer det bli en tillkommande kostnad för er vid återmontage.

Observera: De saker i badrum/wc som saknar lapp med texten sparas eller återmonteras kommer att slängas. (Gäller ej vitvaror)

Större inredning som exempelvis breda högskåp, garderober eller liknande större inredning kommer troligtvis inte gå att återmontera pga platsbrist.

Peab ansvarar inte för att din inredning går att demontera/återmontera utan att det går sönder.

OBS: Återmonterad utrustning omfattas ej av garanti.

Print Friendly, PDF & Email
Alla lägenheter kommer att bli erbjudna att göra en högre standardbesiktning. För att få kompensation skall badrummen vara renoverade mellan 2006-03-01 och 2016-02-28. Badrummet måste vara fackmannamässigt renoverat med högre standard än det som erbjuds i basutbudet. Ingen kontant reglering sker utan boende får välja utrustning eller tillval till motsvarande värde. Se även avsnitt i informationsbroschyren angående kompensation av redan åtgärdade badrum och toaletter.

Du kan endast få kompensation för badrummet, ej för övrigt i lägenheten såsom golv.

 

Print Friendly, PDF & Email
Generellt kan sägas att föreningen inte har någon skyldighet att återställa ditt badrum till en standard som är högre än för övriga medlemmar. Föreningen har under stämman tagit ett beslut att kompensera badrum som renoverats till en högre standard (se mer information i informationsbroschyren) under en viss tidsperiod. Besiktningsmannen gör ett utlåtande baserat på stämmans beslut som sedan styrelsen får godkänna.

Du kommer få information hur du anmäler din högre standard när vi närmar oss ditt hus.

Print Friendly, PDF & Email
Om du har spotlights ska detta anmälas på den blankett som går ut gällande högre standard. Besiktningsmannen kommer sedan göra en bedömning om dina spotlights går att återmontera.
Print Friendly, PDF & Email
Om du har saker i ditt badrum/wc som ska sparas ska du kryssa i rutan för Övrigt på tillvalslappen. Skriv även på tillvalslappen vad det är du vill att vi ska spara. Dessutom ska du sätta lappar med texten Sparas på de saker som ska sparas. När våra arbeten är färdiga i din lägenhet placerar vi dina saker i din hall där du får ta hand om de.

Om du vill få någonting återmonterat som ingår i Basutbudet så kommer vi kostnadsfritt att återmontera det om det är möjligt. Kryssa i övrigt rutan på tillvalslappen och skriv vad det är du vill få återmonterat. Sätt även en lapp med texten Återmonteras på de saker som ska återmonteras.

Om du vill få någonting återmonterat som inte ingår i basutbudet eller som inte omfattas av högre standard besiktningen så kommer det bli en tillkommande kostnad för er vid återmontage.

Observera: De saker i badrum/wc som saknar lapp med texten sparas eller återmonteras kommer att slängas. (Gäller ej vitvaror)

Större inredning som exempelvis breda högskåp, garderober eller liknande större inredning kommer troligtvis inte gå att återmontera pga platsbrist.

Peab ansvarar inte för att din inredning går att demontera/återmontera utan att det går sönder.

OBS: Återmonterad utrustning omfattas ej av garanti.

Print Friendly, PDF & Email
Har du tvättmaskin idag har du rätt att få denna återmonterad, under förutsättning att det får plats. Badrum typ 1 kommer att förberedas med vatten, avlopps- och elanslutning. Förberedelse innebär inte att vi drar fram rör, eller el direkt till maskinen. Förberedelse innebär att man gör en avsättning för vatten på kassetten och en avsättning för avlopp i golvet. När man sedan ska göra en inkoppling i framtiden så kräver detta att man drar vattenrör och kopplar in ett avloppsrör samt elinkoppling.
Print Friendly, PDF & Email
Boka möte med Peter Roos Svenska kakel så kommer han kunna svara på denna fråga. Monteringskostnad kan tillkomma om du väljer större eller mindre kakel och klinker än det som är i basutbudet.
Print Friendly, PDF & Email
Nej, Peab kommer i så fall installera basutbudet, så får du själv byta ut din inredning efter att arbetet är klart i din lägenhet.
Print Friendly, PDF & Email
Tillvalslistan är anpassad efter just din lägenhet.
Print Friendly, PDF & Email
Ja, detta beror på att det går åt olika mängd golv i de olika lägenheterna.
Print Friendly, PDF & Email
Nej, det går inte att lägga in klinker direkt på platonmattan,
Print Friendly, PDF & Email
Det är branschreglerna som säger hur mycket golv man får lägga flytande, har man en mindre lägenhet kan det gå, men i en större kan ytan bli för stor.
Print Friendly, PDF & Email
Nej, detta då Peab inte kan stå för några garantier samt att det blir en för stor hanteringsprocess.
Print Friendly, PDF & Email

Ja, Peab ska inte utföra något arbete där. Däremot ansvarar du själv för sakerna på uteplatsen/balkongen. Tänk på att kolla med ditt försäkringsbolag att hemförsäkringen gäller om det blir inbott på uteplatsen/balkongen eller inte.

Print Friendly, PDF & Email
Hantverkarna är inte på uteplatsen, så det går bra. Du ansvarar själv för sakerna på uteplatsen.
Print Friendly, PDF & Email
Oftast inte. Är det IKEA-kök med låg sockel kan detta bli aktuellt. Då monterar Peab ner underskåpen.
Print Friendly, PDF & Email
Ja det ska det. Är det originalgarderober (alltså garderober som funnits från när husen byggdes) kan dessa stå kvar. Är ni osäkra på vad som ska monteras ned eller ej så tittar vi på det under synen.
Print Friendly, PDF & Email
Det är lågenergilampor som knappt drar någon ström. Peab ser till att släcka alla lampor i fortsättningen.
Print Friendly, PDF & Email
Peab testar att kyl/frys fungerar vid återinstallationen. Om er kyl/frys inte skulle fungera har Peab en i reserv som ni får låna under en period. Peab kollar även att elen fungerar innan de tas bort.
Print Friendly, PDF & Email
Har du hemtjänst eller andra typer av hjälpmedel i hemmet ska detta meddelas till boendesamordnaren Karolina Eklöw på 042–199548. Tänk på att meddela din flytt till din hemtjänst samt de som levererar eventuella hjälpmedel såsom larm, bostadsanpassning m.m.
Print Friendly, PDF & Email
Nej, då evakueringslägenheterna ser olika ut kan man inte garantera att det går att koppla in en diskmaskin.
Print Friendly, PDF & Email
I samband med att ni får reda på vilken lägenhet ni kommer bo i under evakueringen får ni information om huruvida det finns diskmaskin, tvättmaskin, klädkammare m.m. i lägenheterna.
Print Friendly, PDF & Email
Vissa försäkringsbolag vill att man anmäler tillfälligt boende.
Print Friendly, PDF & Email
Åtgärd görs där själva skadan är, exempelvis en tapetskada kan gå att åtgärda lokalt.
Print Friendly, PDF & Email
Någon vecka efter att stambytet är klart i din lägenhet kommer besiktning utföras. Du kommer bli informera i din postlåda om dag och tid. Vi ser gärna att du är hemma vid besiktningen, har du ingen möjlighet att närvara ber vi dig skriva upp eventuella synpunkter på en lapp och lämna i badrummet.
Print Friendly, PDF & Email
Det kommer förberedas för 3- fas till elcentralen, vill du ha en fullständig dragning så väljer du tillval enligt tillvalslistan.
Print Friendly, PDF & Email

De flesta lägenheter gör det. Har du själv, eller den tidigare ägaren, bytt cylindern gör det antagligen inte det. Kontakta Pontus på områdeskontoret eller Magnus Jacobsson på Peab så kan de kontrollera detta.

Print Friendly, PDF & Email

Nej, det är en annan golvkonstruktion i trapphus och förråd.

Print Friendly, PDF & Email

Det kommer att finnas en utslagsback i ett av städrummen i trapphuset.

Print Friendly, PDF & Email
Oftast under de första två veckorna av renovering i din lägenhet.
Print Friendly, PDF & Email
Peab kommer att riva detta och slänga. Vill du själv ta bort golvet, och exempelvis sälja, så går det bra. Det måste dock vara borta innan renoveringen börjar i din lägenhet.
Print Friendly, PDF & Email
Ja, det gör vi. Strömmen bryts endast under högst ett par timmar.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email