attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Varför görs stambytet?2018-10-29T12:53:58+01:00

VARFÖR GÖRS STAMBYTET?

Styrelsen har beslutat att genomföra ett stambyte. Detta arbete behöver utföras eftersom våra hus börjar komma till åren. Den tekniska livslängden på materialet är passerad och vi behöver vidta åtgärder för att förhindra besvärande vattenskador. Därtill kommer önskan från er medlemmar om modernisering av badrummen.

För att vi som förening ska kunna ta ställning och fatta rätt beslut har styrelsen låtit genomföra en omfattande förundersökning. Detta i syfte att fånga upp andra eventuella åtgärder som är nödvändiga att utföra i samband med stambytet.

För arbetets genomförande har styrelsen i tidigt skede anlitat HSB Nordvästra Skåne, samt ingått partneringavtal med Peab Sverige AB. Parterna har tillsammans med Bravida VS och Prenad El genomfört förundersökningen, tagit fram tekniska lösningar och den ekonomiska kalkylen.

Förundersökningen har visat på allvarliga brister i husens grundkonstruktion, vilket bland annat skapar markfuktsproblem i lägenheter på bottenplan. Detta måste åtgärdas i samband med stambytet.

Beräknad tid för stambytet är 3,5 år. När stambytet och badrumsrenoveringen är klar kan alla glädjas åt nya fräscha badrum och ta del av ökade överlåtelsevärden vid en eventuell försäljning i framtiden.

För mer information, se informationsbroschyren här.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email